Dane których źródłem są faktycznie zawierane transakcje online należą do najefektywniejszych kanałów komunikacji. Sample zarządza zbiorem danych, pochodzących z najbardziej prestiżowych źródeł na rynku. Dodatkowo są to zasoby charakteryzujące się dynamicznym przyrostem i aktualnością.

Dane transakcyjne dają możliwość selekcji opartej na rzeczywistym zachowaniu internauty. Rodzaju produktu, który kupuje, przeznaczanych na ten zakup kwot, częstotliwości zakupu. Dzięki takim możliwościom możemy selekcjonować dane osób zainteresowanych np. produktami dziecięcymi, grupy premium osób z dużym portfelem.

LICZBY

Łączna ilość danych w pakiecie to ponad 6 mln różnorodnych rekordów pochodzących z transakcji w ecommerce, systemu płatności online, systemu automatyzacji sprzedaży online, platform aukcyjnych.

POWIERZCHNIA

W pakiecie proponujemy m.in. marki takie jak Dotpay, Allegro, Automater, Sprzedajemy.pl, ecommercy z kategorii moda, technologie, rtv/ agd.

OFERTA

Realizacja w unikalnym dla tej grupy danych modelu CPC!

PYTANIA?

Zapraszamy do kontaktu