Zerknijcie na prezentację raportu firmy On Device research, która weryfikowała kampanię wykorzystującą technologię Blis dla marki Spotify. W badaniu szczegółowo przeanalizowano wpływ reklamy na postrzeganie i świadomość marki w grupie kontrolnej (która nie widziała reklamy) i w grupie, która widziała reklamę z Blis. Obie grupy były spójne socjodemograficznie i liczyły ok. 150 respondentów.

Blis działa:)